Ovidius Cyber Cloud

Dezvoltarea infrastructurii de calcul numeric a Universitatii Ovidius din Constanta,

pentru modelare numerica, simulare si procesare de structuri masive

de date prin realizarea unui Centru de Date de tip Cloud

Obiectiv

Cresterea capacitatii de cercetare a Universitatii Ovidius in vederea ridicarii nivelului de competitivitate stiintifica pe plan international prin crearea unui Centru de Date mobil si a unei infrastructuri Cloud de inalta performanta in vederea integrarii in structuri internationale de tip Cloud si infrastructuri masive de date

Proiect

Cod apel: POC/398/1/1/Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date europene si internaţionale/1/ Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date europene si internaţionale

Detalii

Dezvoltarea unui Centru de Date containerizat, cu toata infrastructura hardware si software aferenta, racordarea la utilitati si la reteaua de calcul a Universitatii, fiind astfel utilizat de toate colectivele de cercetare, cat si pentru activitatile didactice in care
se folosesc structuri de date masive