Dezvoltarea infrastructuri de calcul numeric a Universității Ovidius din Constanța, pentru modelare numerică, simulare și procesare de structuri masive de date prin realizarea unui Centru De Date de tip Cloud OCC

-OCC-

Proiectul „Dezvoltarea infrastructuri de calcul numeric a Universității Ovidius din Constanța, pentru modelare numerică, simulare și procesare de structuri masive de date prin realizarea unui Centru De Date de tip Cloud” – acronim OCC s-a derulat in perioada 29.05.2020 – 30.12.2023 la Universitatea Ovidius din Constanța și a fost implementat de o echipă de cercetători coordonată de dl Prof. Univ. Dr. Ing. Eden Mamut.

Scopul proiectului a fost cresterea capacitatii de cercetare a Institutului pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie, respectiv a Universitatii Ovidius in vederea ridicarii nivelului de competitivitate stiintifica pe plan international prin crearea unui Centru de Date mobil si a unei infrastructuri Cloud de inalta performanta in vederea integrarii in structuri international de tip Cloud si infrastructuri masive de date.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

In cadrul proiectului au fost redactate o serie de rapoarte de cercetare, disponibile pe pagina proiectului.

Activitatile si rezultatele proiectului au fost diseminate în prezentări la diferite conferințe și evenimente de profil precum și în cadrul Școlii Internaționale de Iarnă cu tema “AI-aided Methods for Multiscale Exergy Analysis of Large Complex Systems”, organizată în perioada 13-17 noiembrie, 2023.