Sari la conținut

Alocarea optimală a resurselor prin structurarea de sisteme adaptive folosind metodele de analiză liniară”

-ROMANA-

Proiectul ROMANA s-a derulat în perioada 04.01.2021 – 31.12.2023, la Universitatea Ovidius din Constanța și a fost implementat de o echipă de cercetători coordonată de dl Prof. Univ. Dr. Ing. Enrico SCIUBBA, de la Universitatea Sapienza din Roma.

Scopul proiectului a fost de a dezvolta un plan de cercetare exploratorie care să definească o metodologie de modelare și analiză a eficienței utilizării resurselor în economia unei entități naționale, folosind metoda de Contabilizare Extinsă a Exergiei (Extended Energy Accounting).

Abordarea inovativă a proiectului a constat în modelarea ierarhică a unor sisteme, cum ar fi economia unei țări la scară națională/un sistem de distribuție a energiei termice la nivelul unei aglomerări urbane/modelarea unui sistem de distribuție a apei într-un cartier/magistrale de transport feroviar într-un areal geografic.

Studiile de caz au fost aplicate pentru economia națională a României.

Au fost redactate un număr de 12 livrabile care sunt disponibile pe pagina proiectului https://insae.ro/index.php/ro/proiect-romana/livrabile/.

Studiile efectuate au fost diseminate în articole științifice, prezentări la diferite conferințe și evenimente de profil și în cadrul Școlii Internaționale de Iarnă cu tema “AI-aided Methods for Multiscale Exergy Analysis of Large Complex Systems”, organizată în perioada 13-17 noiembrie, 2023.

Rezultatele obținute au permis realizarea unei platforme suport de decizie pentru alocarea optimă a resurselor în sisteme structurate la diferite scări, pentru a sprijini eforturile unei țări de a atinge țintele de Dezvoltare Durabilă.

Din punct de vedere științific, modelarea multiscalară identifică, examinează și evaluează posibilitățile de agregare a proceselor și structurilor sistemelor în mod ierarhic. Activitățile au acoperit aspecte experimentale și de modelare a problemelor, în scopul definirii unor modele și algoritmi pentru prelucrarea datelor. Folosind metodele si algoritmi dezvoltați în cadrul proiectului și rezultatele obținute vor fi posibile prognoze fiabile ale răspunsului diferitelor sisteme la diferite scări ierarhice, pentru factorii de decizie în vederea asigurării rezilienței sistemelor la nivel sectorial și la nivelul întregii țări.

Noutăți

Conferința ECOS 2026

Conferința ECOS 2026 va fi organizată la Constanța de Universitatea „Ovidius”.

Școala internațională de iarnă

Școala de iarnă cu tema “AI-aided Methods for Multiscale ExergyAnalysis of Large Complex Systems”

Inițiative de referință pentru accelerarea tranziției energetice

Președintele COP28, Sultan Al Jaber, a dezvăluit Acceleratorul Global de Decarbonizare (GDA)

Raportarea informațiilor de sustenabilitate ale agenților economici

În conformitate cu normele UE, marile companii și societățile cotate la bursă trebuie să publice rapoarte periodice privind riscurile și impactul activităților lor asupra sănătății oamenilor și mediului.