Alocarea optimală a resurselor prin structurarea de sisteme adaptive folosind metodele de analiză liniară”

-ROMANA-

Obiectivul proiectului este de a dezvolta un plan de cercetare exploratorie care să faciliteze înființarea unei platforme de suport de decizie pentru alocarea optimă a resurselor în sisteme structurate la diferite scări, pentru a sprijini eforturile unei țări de a atinge țintele de Dezvoltare Durabilă. Modelarea multiscalara identifică, examinează și evaluează posibilitățile de agregare a proceselor și structurilor sistemelor în mod ierarhic. Activitățile vor acoperi aspecte experimentale și de modelare a problemelor, în scopul definirii unor modele și algoritmi pentru prelucrarea datelor. Folosind abordări de programare cognitivă, modelele agregate vor fi dezvoltate și validate folosind datele pentru cazul țării noastre si rezultatele obținute vor permite prognoze fiabile ale răspunsului sistemului la diferite scări ierarhice, pentru factorii de decizie în vederea asigurării rezilienței sistemelor la nivel sectorial și la  nivelul întregii țării.

Noutăți

Romana – UGAL Invent 2021

Proiectul va fi prezentat la salonul inovării și cercetării UGAL-Invent 2021.

Tehnologie revoluționară pentru energie verde

Iuliean Horneț a dezvoltat o tehnologie prin care poate transforma cocenii, paiele și alte deșeuri în energie verde.

Obiective noi pentru tranziția la o energie fără emisii de carbon

Secretarul General al Națiunilor Unite a emis noi obiective pentru accelerarea implementării agendei SDG 7 (energie accesibilă și curată).